[ID0127] MH1 (104r-104v) 104v

10 ¶Catiuo de min̄a triſtura
y ya todos prenden eſpanto
e preguntā q̄ ventura
es que matormēta tanto
11 ¶Dixele non vos q̄xedes
Ca non ſodes el primero
njn ſeres el poſtrimero
que ſano del mal que aveds̄
Reſpondiome non Curedes
ſen̄or deme Conſolar
que mj vida es querellar
Cantando ſegūd que veds̄
12 ¶Amor çierto partire
de vos ſienpre me q̄xando
pues por vos ſerujr loando
ſoy en tienpo q̄ morre
13 Su cantar ya non ſonaua
com̄o ante njn ſe oya
manjfieſto ſe veya
quela muerte lo aq̄xaua
pero jamas non çeſaua
njn çeſo con grant quebranto
eſte dolorido canto
ala ſazon q̄ſpiraua
14 Pues plazer nō puedo auer
ameu querer
de grado
mas val morrer e non perder
meu ben Cuytado
FFin
15 ¶Por ende qien me creyere
caſtigue en Cabeça ajena
e non entre ental cadena
do non ſalga ſi queſiere