[ID0532] MH1 (381v-385r) 381v

Dezjr que fue fech̄o quādo
nr̄o ſen̄or el Rey don juan naſ
çio el qual fizo mjçer
françiſco ynperian
1 ¶En doſ ſeteçientos & mas doſ & treſ
paſando la aurora & veniēdo el dia
viernes primero del terçero meſ
njn ſe ſi velaua nī ſe ſy dormja
oy en boz alta dulçe marya
aguiſa de duen̄a que eſta de parto
E dio aſi treſ gritos & dixo al qato
valed me ſen̄ora eſperança mja