[ID0089] PN9 108v

Vtilogo
1 Dela grueſſa jnuencion mja
e simple maginacion
vet aqui la relacion
muy buen nombre aluar garcia
plega la virgen maria
que sanct johan e sanct benjto
algozo dulce jnfinjto
nos lieuen con alegria