Dutton Corpus

11CG Contents

Related witnesses for 11CG-278

[ID1812]11CG-278(122r)(5, 9)

¶Otra ſuya.

¶Mi alma mala ſe para
cerca eſta mi perdicion
porqueſtan en diuiſion
“la verguença de la cara [ID8252 Refrán]
5“la verguença de la cara [ID8252 Refrán]
y el dolor del coraçon”
¶Amor ne manda que diga
verguença la rienda tiene
amor me manda que ſiga
10verguença que calle y pene
Aſſi que ſi no ſe ampara
de mi alguna razon
matarman ſin defenſion
“la verguença de la cara
15y el dolor del coraçon”