Dutton Corpus

11CG Contents

Related witnesses for 11CG-347

[ID6244]11CG-347(126r)(4, 8)

Cancion de don alonſo de cardona.

¶Si por la pena ſalcança
de la gloria el mereſcella
quien padeſcen quexar della
de ſi quita ell eſperança
5¶Porqueſta en el padeſcer
quanto ſe puede ganar
pues que nos mas el plazer
quel dolor del deſſear
Es dichoſo quien alcança
10mucha pena y mereſcella
pues queſta la gloria en ella
y en la gloria ell eſperança