Dutton Corpus

11CG Contents

Related witnesses for 11CG-744

[ID6516 R 6515]11CG-744(156r)(1x13)

¶Reſpueſta.

¶Para dar ſeñor tal gloſa
aun en proſa
vuo en mi deſconfiança
porques tan tenebregoſa
5que no oſa
tener mi ſeſo eſperança
Y a mi ver aſſi ſe ataja
tal baraja
que dizen “queſta la luna [ID8317 Refrán]
10que dizen “queſta la luna [ID8317 Refrán]
ſobrel” y quien lo ſouaja
como graja
terna negra la tachuna
haſta que halle laguna