Dutton Corpus

11CG Contents

Related witnesses for 11CG-917

[ID6691]11CG-917(198r)(3x4)
(198r)

Gloſa ſuya a vna cancion que hizo moſſen jordi de ſant jordi en lengua valenciana.

¶Eſperança res no dona
a ma pena comportar
lora que vinch a penſar
qui ofen nunca perdona
5¶Lo ofes afranqueix la cara
y perdona quis que ſia
qui ofen toſtemps diu gara
que nou faça per falſia
¶Auſades deu me confona
10ſi nom cuyt deſeſperar
lora que vinch a penſar
qui ofen nunca perdona