Dutton Corpus

BM1 Contents

Related witnesses for BM1-15

 
[ID2233]BM1-15(22r)(1x10)
Vet que me (d#)uedeſ biuir
No ſo yo aquel que biuo
Quel triſte de mi catiuo
Amor lo fize morir
5La fin de quien dexo
A mi la ſombra de aquel(l#)
Por memoria del maſ fiel
Amador qui bien amo
La senyora maſ cruel
10Quentra laſ damaſ naſcio

Fin