Dutton Corpus

LB1 Contents

Related witnesses for LB1-228

 
[ID0911 M 2027]LB1-228(76r)(4, 8)

gloſa de cartajena

¶para que pueda bivir
çinco coſas e de aver
la primera eſ meneſter
que “eſfuerçe dios el ſufrir” [ID2027 Mote]
5¶la ſegunda es alegria
y eſperança la terçera
y con eſtas bien pudiera
quiça bivir algun dia
la quarta eſ no ſentyr
10la quinta nos conoçer
mas ya no puede ſer
“eſfuerçe dios el ſufrir”