Dutton Corpus

LB1 Contents

Related witnesses for LB1-411

[ID1093 M 2322]LB1-411(106v)(5, 10)
¶al que es mas ſu ſervidor
ſe le mueſtra mas cruel
pues para matar de amor
y el para ſufrir dolor
5“tal es ella qual es el”
¶tal eſ ella en dalle pena
qual eſ el en reçibilla
tal eſ ella que encadena
tal eſ el que ſe condena
10a mill muertes por ſervilla
ſer amada y amador
ſon tan juntos por nivel
que para matar de amor
y el para ſufrir dolor
15“tal eſ ella qual eſ el” [ID2322 Refrán-Mote]
“tal eſ ella qual eſ el” [ID2322 Refrán-Mote]