Dutton Corpus

LB2 Contents

Related witnesses for LB2-34

[ID2180]LB2-34(46r)(4, 2x8)

Otra

Nos quexes pues non me quexo
Señora ſi deſatiento
ca tanpoco no vos dexo
ni me dexa mi tormento
5Si me parto no me vo
ni ſe va de mi triſtura
qual me vedes tal me ſſo
e fue ſiempre mi ventura
no vexeys pues no vos vexo
10a quien viue deſcontento
ca tanpoco vos dexo
ni me dexa mi tormento
Siempre vo e nunca parto
ni ſe parte mi deſſeo
15ni ſe farta ni me farto
ni en folgança me veo
no ſalexa ſi malexo
el mi triſte penſamiento
ca tanpoco no vos dexo
20ni me dexa mi tormento