Dutton Corpus

LB2 Contents

Related witnesses for LB2-79

[ID2223]LB2-79(90v)(2, 4)

Otra

Non vos deue deſplazer
de ſer querida y querer
Pues vos amor por ſer bella
diſcreta gentil ſenyora
5Socorret a mi querella
queriendo querida ſer