Dutton Corpus

LB3 Contents

Related witnesses for LB3-41

 
[ID1908]LB3-41(112r)(1x8)

¶Otra ſuya a jouera que le mando algo & non gelo dio

¶yo penſe ſeñor Jouera
que erades oro de fe
y non medio os toque
quando vos falle fuslera
5baſta que non mas alterco
por non ſalir de conpas
“nunca de rrabo de puerco” [ID8259 Refrán]
“nunca de rrabo de puerco” [ID8259 Refrán]
y non quiero dezir mas