Dutton Corpus

ME1 Contents

Related witnesses for ME1-103

[ID2287]ME1-103(105v)(3, 7)

Cançion

Si delibrado teneiſ
que por vuestra mano muera
ſeñora non lo tardeiſ
Señora ſi en yo (biuir#) morir
5entendeys de ſer ſeruida
e ved que por vos ſeruir
yo quiero perder la vida
mas ſi de matarme aveis
matadme de tal manera
10que en matarme non tardeiſ