Dutton Corpus

ME1 Contents

Related witnesses for ME1-73

 
[ID1437]ME1-73(7,2,7,2,7,2,7,2)

Maçias

Proue de buſcar meſura
do meſura non falleſçe
e por mengua de ventura
ovieronmelo a ſandeſçe
5por ende direi aſſi
non cuito que me creſçe
vn trabajo e dize aſſi
“Anda mi coraçon [ID8141 Trebello]
triſte con razon”
10Mis ojos tal fermoſura
fueron ver porque padeſçe
mi coraçon con triſtura
e amor non me guareſçe
nin pone tal conſuelo
15porque yo prenda le dieſſe
por end digo eſte trebello
“Traſ grand peſar plazer [ID8142 Trebello]
algund tiempo eſpero aver”
Eſtos trabajos direi
20con cui del daquel dia(!)
ques meſura demandei
e yo (d#)vi que falleſçia
meſura morei chamando
e diziendo a grand porfia
25tal trabajo ſopirando
“Meus ollos [ID8143 Trebello]
de vos mi coraçon”
Pues meſura non achei
o falleſçer non ſolia
30meſura luego oluidei
e quanto plazer avia
con peſar que tenia comigo
e triſteza todavia
aqueſte trabajo digo
35“Bon deuſ a mi faz vezer [ID8144 Trebello]
por grand peſſar plazer”