Dutton Corpus

MH1 Contents

Related witnesses for MH1-185

[ID0452]MH1-185(340r)(4, 8)

¶otra ſuya de pedro de quiñones

¶De la ferida primera
me feriſtes
la vegada poſtrimera
que me viſtes
5¶Daquella llaga mortal
& ſin cura
de que vuestra deſigual
fermoſura
me ferio la vez primera
10me feriſtes
la vegada poſtrimera
que me viſtes