Dutton Corpus

MH1 Contents

Related witnesses for MH1-218

[ID0483]MH1-218(353v)(1x4)

¶Copla que enbio juan de dueñas a vnadonzella en vna carta que leeſcriuio por vn dia que la vio en ſanta maria

quando fueſtes al ſermon
ſeñora a ſanta maria
vuestros ojos aquel dia
rrobaron mi coraçon