Dutton Corpus

MH2 Contents

Related witnesses for MH2-16

[ID3082]MH2-16(7v)

¶eſta letra ſaco en vn collar de oro que hizo de vnas limas Sordas

Eſtas que vedes aqui
callando cortan en my