Dutton Corpus

MN54 Contents

Related witnesses for MN54-119

 
[ID0617]MN54-119(136v)(3, 7)

Caruaiales

GVai de uos ſy non penſays
Coraçon lo que fazeys
Porque un dia os matareys
COmo ueys dama fermoſa
5vos luego os enamorays
E quanto es maſ peligroſa
tanto menos uos curays
Pues ſabed ſyno aſeſays
y eſta platica teneys
10que un dia os matareys