Dutton Corpus

MN66 Contents

Related witnesses for MN66-3

[ID8638 S 8528]MN66-3(1r)(1x8)

A beleen

O xpisto quen horno ygneo a naſcido
seyendo de massa de adan ſin adan
naſciſte en beleen queſ caſa de pan
de madre muy linpia de todo pecado
5conçede pueſ ereſ el pan a noſ dado
debaxo de ſpeçieſ aca de contino
que anſi te comamos en eſte camyno
....alla(?)..te...maſ deſpueſ de acabado (guillotinado)