Dutton Corpus

MP3 Contents

Related witnesses for MP3-5

[ID2970]MP3-5(17)(17)

¶De gomez manrrique A johan de maçuela que poſaua en vn moneſterio (Al margen izquierdo).

¶Pues non fallo quien ſe duela
ni vos meſmo vos doles
del alma que ſoſtenes
amado juan de maçuela
5mouido con ſano zelo
vos rruego que no querays
poſar adonde poſays
ſi no terrne gran rreçelo
que mal rrecaudo fagays