Dutton Corpus

MP4a Contents

Related witnesses for MP4a-120

[ID3761]MP4a-120(133v)(228, 153)

[villançico]

La vida i la gloria
ſe aparta de mi
En partirme de ti
O triſte ventura
5que deſdicha eſ la mia...