Dutton Corpus

MP4a Contents

Related witnesses for MP4a-128

[ID3767]MP4a-128(141v-142r)(246, 429)

[villançico]

Ay de le noble vile de pris
que de dua purte leno
Ay de le companon gentil
Ay de le fille de rroldon
5partir me faſe mon rraſon
pobre deſpin que qui exunxe nos
qua dexar me fas mariam
qui e bruneta qui exunxe nos
tirun lirun tirun
10de turrin que bien ſolda capla

Lingua franca como la canción que sigue.