Dutton Corpus

MP4a Contents

Related witnesses for MP4a-130

[ID3769]MP4a-130(143v-144r)(248, 431)

[villançico]

Jançu Janto dego de garçigorreta
Jançu Janto dego de garçigorra
Arre chacorra çei degueçu
gavian dani levari
5maria rroche çerca mora
en cantar viçerraco
es naqui en artajona
por do gurgurengoa
por do paſa ochoa
10candia jaroa
por do vero veroa
vero vero veroa
eztangurria rrico va

Canción en vascuence.