Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-10

[ID1157]PN1-10(9r)(3x8)

Eſta cantiga#por#amor#e#loores fizo alfonso aluarez por rruego del conde don pedro niñopor amor E loores de doña beatriz Su Muger

La que ſyenpre obedeçi
& obedeſco todavya
mal pecado ſolo vn dia
non ſe le menbra de mi
5perdy
meu tempo en ſeruir
a la que me faz beuir
cuydoſo deſque la vy
Heu la vy por meu mal
10poys me trage conquiſtado
& de mi non ha cuydado
ningunt tiempo nin me val
leal
le fuy ſenpre & non ſſe
15cal he arrazon por que
me da morte deſygual
E poys que non ha manzela
de miña cuytada morte
ſy oſſaſe en toda corte
20dyria miña querela
mays dela
he pauor que ha poder
tal que non oſſo dyzir
ſy es doña nin donzella