Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-11

[ID1158]PN1-11(9r-9v)(6x8)

Eſta cantiga#por#amor#e#loores fizo el dicho alfonsoal(j#)uarez de villaſandino poramor & loores dela dicha dona juanade ſoſſa en manera de Requeſtaque ouo con vn rreySeñor

ENtre doyro & miño eſtando
ben preto de Salua terra
ffuy fyllar comigo guerra
vn Ruy ſſeñor que cantando
5eſtaua de amor & cando
vydo que tryſte Seya
dixo amigo en grant ffollya
te veio eſtar cuydando
Veiote morrer cuydoſſo
10& non podes beuir muyto
noyte & dia dando luyto
ateu coracon penſſoſo
& ſſera Muy perdidoſſo
O amor en te PerDer
15por en te mando dizer
que non ſeias tan quexoſo
Heu ſey ben ſſyn falimiento
tu morte & tu ſſoedade
andas por ſſaber verdade
20de teu alto Peſſamento
& trages Maginamento
cuydando que tu ffeziſte
vna grant dona ſer triſte
por teu fol departymento
25Deſto non aias pauor
que que den amor ſe çinge
por moytas vezes ſe fyngen
quello faz fazer temor
et tu ſſey ben Sabidor
30que avras dela bon grado
ſſy fortes leal prouado
en loar ſeu grant valor
Reſpondile con grant ſaña
rruyſeñor ſy deus te aiude
35vayte ora con ſſaude
parlar por eſſa montaña
que aqueſta cuyta tamaña
es mi plazer & folgura
menbrandome afermoſura
40de miña Señor eſtraña
Amor ſemper ove mal
& de ty ſeu menſſajero
ſempre te ache parlero
mentidor deſcomunal
45non te poſſo dizer Al
mas conven de obedeçer
a de noble Padeçer
que non mundo muyto val