Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-13

[ID1160]PN1-13(9v)(4, 4x10)

Eſta cantiga#por#amor#e#loores fizo el dicho alfonsoaluarez muy ſotilmenteordenada por amor & loores dela dicha doña juana de ſoſſa

POys me non val ſeruir nin al
boa ſeñor
ſufrendo mal morrey leal
ay peccador
5Atal foy miña ventura
que depoys que vos non vy
todo ben toda folgura
& todo plazer perdy
enton crey
10& entendy
o grant error
en que cay
por mal de mi
fol ſeruidor
15Nunca eu penſe que avria
tanto mal ſol por dizer
que amor non forçarya
aningunt con ſeu Poder
por tal fazer
20foy me preder
en tal tenor
que ſyn plazer
me faz morrer
agrant dolor
25Aſy biuo encarçelado
en prisyon cruel ſyn par
& non ſey por mi pecado
quime poſſa amparar
poys ſyn dudar
30me quer matar
o vo amor
quiero curar
de vos loar
hu quer que for
35E poys non ſe eſcuſa amorte
quero eu por boa ffe
ſegunt quiſo miña ſorte
loar ſyenpre aquien loe
& loare
40& deſy ſere
encubridor
que non dire
aquen ben ſe
que ten meu cor