Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-147

[ID1287]PN1-147(47r)(4x8, 3)
(47r)

Eſte dezir fyzo E ordeno el dichoalfonſo aluarez contra el amor quexandoſe del E afeando le E deſpendiendoſe del el Qual dicho dezir es muybien ffecho

Amor poys que vejo os boos fugyr
de voſſa meſnada & de voſſa Corte
ſi deus endereſçe a ben miña ſorte
que ora me veño de vos deſpedir
5& non entendo que erro en partyr
de mi gaſſallo prazer nin cantar
mas en canto biua non cuydo trobar
de vos mal nin ben poys non val ſeruir
Pero non entendades que quero Leyxar
10o mundo del todo para me morrer
mays quiero amigos cantar & tanger
leer as eſtoryas con aves Caçar
todas boas mañas ſeguyr & vſſar
ſaluo el trobar que ja non ffarer
15amar por amores que nunca amarey
ſy non for aquela que eu deuo amar
Ca en otro tempo os anteçeſores
pagauan ſſen muyto dos que ben amauan
& do mas genties que ſe deleytauan
20fazendo cantares a ſeus ſeñores
.XX (falta un verso)
xxxx
por en digo amor que he fol prouado
que paſſa tormento por voſſo mandado
25nin que perde tempo trobando de amores
E poys tantos boos vejo apartar
daqueſtas dos coſſas por vos ay amor
de aqui adeante vos Sede ſſabidor
que nunca vos faça plazer nin peſſar
30nin quiero a vos nin a otro loAr
aſſy paſſarey por miña ventura
canto deus quiſer & non avrey Cura
ſynon de “oyr E ver E callar” [ID8162 Refrán]
ſynon de “oyr E ver E callar” [ID8162 Refrán]
35fynida
E quen profaçare fara Demeſſura
que nunca en peſſo tomar tal triſtura
por que me fazades morer nin penar