Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-17

[ID1164]PN1-17(10v-11r)(4x9, 5)

Eſta cantiga#por#amor#&#loores fyzo el dicho alfonso aluarez por amor & loores dela dichaDoña juana

As donçellas den leonor
a eſta noble flor de lys
& damas deſte pays
loan ſu prez & loor
5ſyn pauor
ſeu ſeruidor
quero ſſer leal prouado
ben me plaz & ſoy pagado
en la ſeruir por ſeñor
10Syempre ſere en ſeu mandado
da plus bela que jamay
vy nin ulla altra non ſay
de tal donayre acabado
eſforçado
15en tal eſtado
biuyrey poys tal poder ten
o amor que me maten
ledo & triſte ſyn meu grado
O ſeu nome Delycado
20daqueſta rroſſa nouela
corteys plazenter & bela
me faz byuir conſolado
apartado
enamorado
25andarey Syruendo aqueſta
rroſa de gentyl floreſta
& flor de muy lyndo prado
Commo ſyruo omildoſſo
en ſu merçed yo morre
30da que ten pres tod mo ſen
con ſeu vyſſo muy graçioſo
muy penſoſo
& deſeoſſo
andare faſta que veia
35a muy noble a quen deſeia
o meu coraçon cuydoſo
fynida
Poderoſo
amor brioſſo
40non queras que tanta ſeia
miña grant cuyta ſobeja
por que eu nonbrar non oſo