Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-18

 
[ID0132]PN1-18(11r)(4, 4x8)

Eſta cantiga#por#amor#&#loores fizo el dicho alfonsoaluarez de villaſandino por amor & loores dela dicha doña juana de ſoſſa

CRueldat & trocamento
con tryſteza me conquiſo
poys me lexa quen me priſſo
ja non ſey anparamento
5Non han grant tempo paſado
que fuy preſſo en ſeu poder
de amor que por ſeu grado
me mando obedeſçer
dona de muy grant valya
10acabada en corteſſya
a quen ſyruo todavya
& loe ſyn falymento
Muytos vy que la ſeruian
& ſeruin E ſſeruiran
15otros vy que maldizyan
maldizen E maldiran
a mi por que fuy oſſado
de loar ſu alto eſtado
mas agora mal pecado
20veio otro mundamento
Cuydo ſer por lealdade
de miña ſeñor ben quiſſo
mas beio por crueldade
o meu coraçon conquiſo
25por en maldigo ventura
a quen obra de meſura
poys tan lynda criatura
oluido ſu alabamento
Pero grant cuyta forçada
30me faz dizer quanto digo
deus enſalçe a muyto onrrada
& cofonda o mal amigo
eſto digo Eu por quem
non deſeia o meu ben
35poys me mal catan por en
morrey Syn mereſçimiento