Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-19

[ID1165]PN1-19(11r-11v)(4x7)

Eſta cantiga#por#amor#&#loores fizo el dicho alfonso aluarez por amor & loores dela dicha doña juana De SoSa.

(11va) tEmpo ha que muyto affane
miña ſeñor por vos ſeruir
& jan non poſo En cobrir
a coyta en que Eu biure
5poys merçed non poſo achar
en vos la gentyl ſyn par
longe de aqui por vos yre
Por voſo yre longe aqui
onde plazer non averey
10nin gaſallado aſſy morrey
loando ſempre a quen ſerui
& ſeruire o quer que for
a vos fermoſa E mellor
de quantas puede ver nin vy
15Nyn vy de quantas pude ver
ben ſey que non vere ygual
de vos fermoſa muy Real
complyda en pareſçer
que deus vos fez de tal valor
20que todo el mundor inda amor
vos van ſempre obedeſçer
Obedeſçer ſempre vos van
amor ventura E poder
de quantos non vos poden ver
25ben ſey que leuan grant afan
que deuo yo triſte ſentyr
poys ora me conuen partir
de meus ollos non vos ver