Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-22

[ID1167]PN1-22(12r)(4x14)

Eſta cantiga#en#loores fyzo el dicho alfonsoaluarez En loores del ſeñor rreydon juan commo a manera de petiçionpor que le fizieſe merçed E ayuda

Triſte ando de conuento
& non ſento
que me poſa anparar
ſofriendo cruel tormento
5deſatento
& ja non poſo falar
grant peſar
foy en dar
tal lugar
10a meu forte falymento
ſyn errar
quero morar
onde chorar
ſeia meu conſolamento
15Conſolamento pereſçe
& falleſçe
que ſolia ben fazer
miña vida entriſteze
& padeſçe
20muyto mal ſyn mereſçer
ja poder
non he de auer
ningunt plazer
mays triſtura por lideçe
25ben dizer
ſe foy perder
& meu ſaber
torno ſe todo en ſandeçe
En ſandeçe mal pecado
30ſoy tornado
poys me faleſçe tal ben
calavya Eu cobrado
ay cuytado
eſte mal onde me ven
35ſyn deſden
yrey a quen
tal poder ten
de me partyr de cuydado
& por en
40teño por ſen
ſeguir talen
de muy alto rrey loado
Rey loado ennobleçido
eſleydo
45en o mundo per mellor
ſeia de vos acorrydo
ſyn oluido
ay eu tryſte pecador
que en dolor
50& con triſtor
he meu cor
tormentado & mal ferido
ſy non for
por grant valor
55de vos ſeñor
non entendo ſer guarydo