Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-23

[ID1168]PN1-23(12r-12v)(5, 4x13)

Eſta cantiga#por#amor#&#loores muy ſotyl & famoſafyzo el dicho alfonso aluarez devilla ſandino por amor & looresdela dicha doña juana de ſoſa Epor que gela mando fazer el dicho ſeñorRey don enrryque el viejo es opiñonde otros que la fizo a la Reyna de navarra

(12va) syn fallya
me conquiſo que me priſo
ora vn dia
con ſeu viſo
5de muy grande alegria
Heu pecador
que ben ſeguro eſtaua
deja nunca aver
graue coyta damores
10vy vn dia rreſplandor
tan claro que paſſaua
ſegun meu entender
todos los Reſplandores
amadores
15tal ſenblança
ſyn dudança
chamaredes flor das flores
de gran valia
E deſque vy
20atan linda criatura
perdi todo meu ſſen
aſy ffoy conquiſtado
biuo anſy
todo tiempo en tryſtura
25& deſſejando a quen
non ſabe meu cuydado
tormentado
en miña vyda
ja percayda
30non ſera de mi cuytado
aqueſta porya
Por meu mal
afez deus tan fermoſa
poys me conven ſofryr
35gran tenpo en caſtela
coyta mortal
& vida temeroſſa
por non lle oſſar dizer
miñas coytas a ela
40que manzela
tan eſtraña
ſy en ſaña
por eſta lynda eſtrella
de mi que ſſeria
45Ay deus de amor
ſeia voſſa bondade
de le querer nobrar
aforte trybulaçion
que eſte meu cor
50ſufre por lealdade
non oſſando nobrar
ſeu nome de alegrança
eſperança
me ffaz ledo
55porque çedo
loaran ſſeu andança
deſta ſſeñora mia