Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-3

[ID1149]PN1-3(4v)(7x4)
(4v)

Eſta cantiga#en#loores fizo el dicho alfonſo aluarezEn loores del rrey don Juan fijo delrrey don enrryque el viejo quando rreyno nuevamente.

LA novela Eſperança
en que he meu coraçon
me faze cobrar folgança
& perder Trybulaçon
5He trocado mi ventura
commo vos Ora dyrey
dy peſar por folgura
& mal por ben que cobrey
Fortuna Por abondança
10meus troques tales ſſon
lexo perda por ganança
vyl tormento por perdon
Pues troque de tal figura
ſempre ledo andarey
15loando ſu grant altura
del muy enſalçado rrey
En que ay muyta omildança
& orgullo con rrazon
grand cordura ſyn dudança
20ſyguen En toda ſſazon
Ja de al non teño cura
meus amigos poys achey
rrey complydo de meſura
a quen ſempre ſeruirey
25Con muy pura lealtança
& fermoſa Entençon
loare gentyl ſſenblança
adorando el ſeu pendon