Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-306

 
[ID0131]PN1-306(108r-108v)(7,2,7,2,7,2,7,2)

Cantiga de maçias para ſu amiga

Catiuo de miña tryſtura
ja todos prenden eſpanto
& preguntan que ventura
foy que me tormenta tanto
5mays non ſey n(↑o) mundo amigo
que mays de meu quebranto
diga deſto que vos digo
“Quen ben ſee nunca deuia [ID8028 Refrán]
“Quen ben ſee nunca deuia [ID8028 Refrán]
10al penſar que faz folya”
Cuyde ſobyr en alteza
por cobrar mayor eſtado
& cay en tal pobreza
que moyro deſanparado
15con peſar & con deſejo
que vos dyrie mal fadado
lo que yo he ben o bejo
“Cando o loco que mays alto [ID8029 Refrán]
“Cando o loco que mays alto [ID8029 Refrán]
20ſobyr prende mayor ſalto”
Pero que proue ſandeçe
por que me deua peſar
miña locura aſy creſçe
que moyro por en tornar
25pero mays non averey
ſynon ver E deſejar
& por en aſy dyrey
“Quen en carçel ſole biuir [ID8145 Refrán]
“Quen en carçel ſole biuir [ID8145 Refrán]
30en carçel deſeja morer”
Myña ventura en demanda
me puſo atan dubdada
que mi coraçon me manda
que ſeja ſenpre negada
35pero mays non ſaberan
de miña coyta lazdrada
& por en aſy diran
“Can rrauioſo & coſa braua [ID8108 Refrán]
“Can rrauioſo & coſa braua [ID8108 Refrán]
40de ſu ſeñor ſe que traua”