Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-313

[ID1440]PN1-313(109v-110r)(4, 3x8)

Eſta cantiga fizo & ordeno el dicho arçidiano de toro a ſu ſſeñora.

De quien cuydo & cuyde
aver ben si cobraria
plazer do que deſſeje
ſol vn dia
5Sol vn dia de cuydar
meu coraçon non ſe parte
deſejando o lugar
o non poſo aver parte
por que ſoy en otra parte
10apartado de quien ſey
en aqueſto cuydarey
ſy verya.
Sy veria miña cuyta
en algund tempo partida
15onde dela ſufro muyta
ja en aqueſta partida
penſando en mina partyda
cando ſera o do hey
meu cor eu non dyrey
20quen ſerya
Quen ſerya que ſobejo
meu coraçon atormenta
& o corpo con deſſeo
ſufryo & ſufre tormenta
25cando eu fuy en tormenta
de amor nunca çeſey
de loar a quien loy
toda vya