Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-314

[ID0533]PN1-314(110r)(4, 5x8)

Eſta cantiga fizo & ordeno el dicho arçidianode toro al tiempo de ſu fynamiento.

A deus amor a deus el Rey
que eu ben ſerui
a deus la rreyna a quen loy
E obedeſçi.
5Jamays de mi non oyeran.
amor loar
nin amadores me veran
muller amar
a deus donas de buen lugar
10que eu quero mir
de vos me veño deſpedyr
poys que aſſy.
A deus donzellas fermoſas
que tenpo he.
15de me partyr deſtas coſas
por bua fe
ca vejo pareſçer por que
faço Razon.
de nunca meu coraçon
20partyr de mi
A deus cantos ben amaron
& amaran
a deus cantos ben falaron
& falaran
25a deus cantos ben ſeruiran
de bon talen.
que hue(!) non quero ſeruir ninguen
por canto vy.
A deus amigos Señores
30que muyto ame
a deus os trobadores
con quen trobe
que ja non dygo nin dyrey
nin mal nin ben.
35que otro camino me conuen
tomar daqui
A deus mundo enganador
que eu ja me vo.
para deus no oſo Señor
40que me chamo
& yr me hey o mel mando
ſyn mas tardar
que non me couen morar
jamas en ty.