Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-94

[ID1234]PN1-94(32v-33r)(3x8, 3)

Eſtas pregunta fizo & ordeno eldicho bachiller & maeſtro en artescontra el dicho alfonſo aluarezde villaSanDyNo

SEñor alfonſo aluarez que deus vos mantenga
en onrra & en ben E en alto eſtado
a eſta pregunta me dad rrecabdo
& ſeja apreſa que non ſe deteña
5& ſy podedes logo en punto veña
que muyto cobdiço eſte feyTo
& ſy modeyzedes fazer vos he pleyto
que moyra o biua So la voſa ſeña
Dezid me ſeñor hu ſe foy franqueza
10que ja non pareſçe nos rrenos de eſpaña
& grant tempo ha que aqueſta conpaña
que hy fyzo biue en muy gran pobreza
eſto me dizede ſyn otra pereza
a voſo entender Sy tornara en çedo
15& dize demoçerto que non aja medo
que muy muyto dubdo aqueſta crueza
Que viejo & vy fazer a coytaDos
fydalgos meſquinos que tan ſolamente
non deron nin dan por eles nienTe
20deſque ſeparey dos rrenos nonbrados
aquella franqueza por noſos pecados
& nunca jamas aqui quis tonar
mellor fuera deus de todos Matar
que non ſer nos dela aſy arredrados

finida

25E poys o ſeñores ja nada non dan
fydalgos cabtiuos ora que faran
os pobres & boos ſon deſeredados