Dutton Corpus

PN12 Contents

Related witnesses for PN12-15

[ID0126]PN12-15(15v)(4, 8)

C%apata

¶Quien me querra ſepa que ſo
de oy mas ſeñor de mi
o catiuo porque me di
aquien non me conoſçio
5¶Ca ſi bien me conoçiera
lo que fuera non lo ſe
mas feziera en buena fe
de mi quanto le pluguiera
quien ſeruiendo ſe perdio
10bien podra dezir de ſi
o catiuo porque me di
aquien non me conoſçio