Dutton Corpus

PN4 Contents

Related witnesses for PN4-41

 
[ID0046]PN4-41(65r)(4, 8)

Lopez de çunyiga [37]

Lorat mi triſte dolor
Y cruel pena en que viuo
Pues de quien ſoy amador
Non oſo dezir catiuo
5Mi coraçon quiſo ſer
Causa de mi perdicion
E me fazer padeſcer
Donde tan gran maldicion
Amor me da a ſin razon
10E cruel pena en que viuo
Pues de quien ſoy amador
Non oſo dezir catiuo