Dutton Corpus

PN4 Contents

Related witnesses for PN4-65

Mouse over a line to see collation information for that line.

[ID0070]PN4-65(1x8, 1x6)

En eſte xviio Soneto el auctor ſe quexa dealgunos que en eſtos fechos de Caſtilla fabla\uan muxo e fazian poco como en muxosnobles pactos conteſce e toca aqui algunosRomanos nobles hombres que fizierongrandes fechos e mueſtra que non los fazianſolamente con palabras