Dutton Corpus

PN7 Contents

Related witnesses for PN7-2

[ID0120]PN7-2(77r-79v)(14x8,4)

Glossa sobre las motius de jesuchrist feta per lo comandador stela

Foch diuinal cremant de lalta spera
Enses damor a les Muses jusus
............................
Quant en la vall tendren lo parlament
nous oblideu qui vuy per vos cantaua