Dutton Corpus

PN7 Contents

Related witnesses for PN7-5

[ID0123 P 0125]PN7-5(80r-81v)
(80r)

El Comenador ſtela ſobre “biue leda ſi podraſ” [ID0125 Glosa en prosa]

Limportable turment de la triſta forçada partida
mia . . .
no ſperes que jamaſ te vea ni veraſ