Dutton Corpus

SA10b Contents

Related witnesses for SA10b-147

[ID1812]SA10b-147(5, 9)

cançion del dicho cartagena

(148va) Mi alma mala ſe para
çerca eſta ſu perdiçion
porqueſtan en diviſion
“la verguença de la cara [ID8252 Refrán]
5“la verguença de la cara [ID8252 Refrán]
y el dolor del coraçon”
amor me manda que diga
verguença la rrienda tiene
amor me manda que ſiga
10verguença que calle y pene
aſi que ſi no ſe anpara
de mi alguna rrazon
matarman ſin defenſion
“la verguença de la cara
15y el dolor del coraçon”