Dutton Corpus

SA10b Contents

Related witnesses for SA10b-188

[ID1849]SA10b-188(156r)(4, 8)

cançion

amor de penada gloria
tal me dexan tus cuidados
que mis agrabios pasados
me haçen llorar memoria
5con tanta fe te serbi
syn errarte
que a mi miſm(↑o me) perdy
por ganarte
quando quise tu vitoria
10dyſteme tales cuydados
que me dexas olbidados
corazon seso e memoria