Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-145

[ID2535]SA7-145(69v)(5, 9)

Cançion

Qui pert ſon temps en ben amar
En part hon ſon ſeruir val poch
Daqueſt tan deſcomunal ioch
Si dan lin ve no us deu clamar
5Puys el mateix los va çerquar
O qui deu planyr ma dolor
Ni dolres vn punt de mon mal
Morir vull en vn pobre oſtal
Nengu no oia ma clamor
10Dexau dexau dexau meſtar
Car bem tinch per vil et badoch
Ma vida ja non pren vn coch
Mon remey es deſeſperar
pus res no pot aconortar