Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-165

[ID2552]SA7-165(80r-80v)(5, 9)

Moſen françiſco de Villalpando

En mi fe ſenyora mia
Ya la fin avnque vinyeſe
De mi vida no planyeſen
Pues que tu merçet ſabia
5El gran bien que queria
La paſſion tal aquexada
Que callando conſenti
En el tiempo que ſenti
Que te fuera reuelada
10Si mi alma condenada
Deſta vida ſe partieſe
Senyora non la planyeſe
Pues que tu merçet ſabia
El gran bien que queria