Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-229

[ID2505]SA7-229(100r)(4, 8)

Cançion

Adeus miña boa ſenyor
Que o amo mas que a mi
Non Reçeo miña fi
Por vos ſer bon ſeruidor
5En me veo que me conve
Ia non poſſo mas tardar
Con tal cuyta ca mi ve
que por força ſoſpirar
Mas de tanto me vay be
10Quen mal ey tan vezado
Que non ſento tal bocado
Ca mi ſeia ſin ſabor