Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-23

[ID2420]SA7-23(10r-10v)(4, 8)

Cancion el meſmo

Alli tras daquella penya
oy dolor
e moſtraua tal enſenya
por amor
5 Alunandes(!) vos ſenyora
mi bien et toda mi vida
a triſte tua feneçida
queda mi ventura agora
pues mandat que me mantenya
10vuestro amor
por que mi coraçon tenya
mas valor