Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-246

[ID2618]SA7-246(105r)(5, 9)

Cançion Johan agraz

Penſaria villania
Mi ſenyora quien penſaſe
Que tu coraçon amaſſe
Quien ſeruido no tauia
5E dexar quien te ſeruia
Senyora tu ſoledat
Mas la ſiento que la mia
No te vença tal porfia
Por que falſes lealtat
10Que ſegun la crueldat
Que de mi agora quexas
En tanta duda me dexas
Que ſperança dalegria
Eſta pena me deſuia